افتتاح ساختمان اورژانس ۱۱۵ بین جاده ای سادات امامزاده علی ( ع ) از توابع بخش سرفاریاب با حضور مسئولین.

افتتاح ساختمان اورژانس ۱۱۵ بین جاده ای سادات امامزاده علی ( ع ) از توابع بخش سرفاریاب با حضور مسئولین.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان، ساختمان مورد بهره برداری این پایگاه را دارای ۱۴۷ متر زیربنا عنوان کرد که در زمینی به متراژ ۶۳۰ متر و اعتباری بالغ بر پنج و نیم میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی احداث گردیده است. ؛