+گزارش تصویری/ سنگ‌تمام مردم استان ومسئولین ملی ومحلی در تجلیل از مدیر و خدمتگزار جهادی وجانباز هشت سال دفاع مقدس مرحوم مهندس کرامت پور

+گزارش تصویری/ سنگ‌تمام مردم استان ومسئولین ملی ومحلی در تجلیل از مدیر و خدمتگزار جهادی وجانباز هشت سال دفاع مقدس مرحوم مهندس کرامت پور

مراسم تشییع پیکر مدیر خوشنام وجهادگر خستگی ناپذیر ، مرحوم مهندس علی کرامت پور با شکوه تمام وبا حضور گسترده قشرهای مختلف مردمی ومسئولین استانی برگزار گردید؛