توصیه های رمضانی امام جمعه سرفاریاب به بازاریان-

توصیه های رمضانی امام جمعه سرفاریاب به بازاریان-

امام جمعه سرفاریاب، از بازاریان و مخصوصا اغذیه فروشان خواست تا نسبت به رعایت میزان سود مجاز قانونی و شرعی و همچنین نصب پرده و یادآوری به مراجعه کنندگان و مسافران که مواد غذایی را در دید عموم مصرف و استفاده نکنند، همکاری و حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ نمایند؛
جوابیه رئیس اتحادیه شن و ماسه استان به خبر عصر کهگیلویه و صبح خرد/سردبیر قانع نخواهد شد/قیمت فعلی با توجه به شرایط موجود کارشناسی شده است

جوابیه رئیس اتحادیه شن و ماسه استان به خبر عصر کهگیلویه و صبح خرد/سردبیر قانع نخواهد شد/قیمت فعلی با توجه به شرایط موجود کارشناسی شده است

سردبیر این پایگاه خبری تحلیلی مردمی عصر کهگیلویه نسبت به پاسخ دهی ریاست محترم صنف شن و ماسه قانع کننده نخواهد شد مگر به( ۱۰) سوالات و مطالب درج شده به ریز در افکار عمومی شفاف سازی شود؛