تا کنون ۶۰ خودروی سنگین شامل ملزومات و کمک های مردمی  مربوط به استان از مرز خارج شده است

تا کنون ۶۰ خودروی سنگین شامل ملزومات و کمک های مردمی مربوط به استان از مرز خارج شده است

بهداشتی از متخصصان بهداشتی و همه موکب ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ضمن تجهیزات دارویی مورد نیاز یک پزشک پرستار و کارشناسان بهداشتی وجود دارد از طرف دیگر بیمارستان صحرایی جهت ارائه خدمات رسانی دایر است؛
امانت را به امانتدار امین بسپارید،مردم وخدمت بهانه است

امانت را به امانتدار امین بسپارید،مردم وخدمت بهانه است

نزدیکان نماینده کهگیلویه بزرگ، آن‌قدر بر طبل این عزل و نصب‌ها می‌کوبند و در هر کوی و برزن آن را جار می‌زنند که گاهی انسان به خطا می‌افتد که نکند این‌جا نه بستری مناسب برای انتخاب آگاهانه سیاسی، بلکه میدانی تنگ برای کری‌خوانی‌های عده‌ای منفعت‌جو است.؛